Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti "Službeni list Crne Gore, broj 20/2013" od 26.04.2013.

Preuzimanje
    Stranica: / 9