Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za izgradnju puta Cijevna Zatrijebačka - granica sa Albanijom "Službeni list Crne Gore, broj 30/2012" od 08.06.2012.

Preuzimanje
    Stranica: / 1