Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za izvođenje građevinskih radova na realizaciji projekta prevođenja rijeke Zete u akumulaciju Krupac i spajanje akumulacija Krupac i Slano "Službeni list Crne Gore, broj 28/2014" od 04.07.2014.

Preuzimanje
    Stranica: / 3