Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti "Službeni list Crne Gore, broj 32/2011" od 01.07.2011.

Preuzimanje
    Stranica: / 15