Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Koordinacionog tima za implementaciju komunikacione strategije o Evro Atlantskim integracijama Crne Gore "Službeni list Crne Gore, broj 56/2011" od 25.11.2011.

Preuzimanje
    Stranica: / 1