Pravilnik o bližim uslovima koje u pogledu opreme i broja zaposlenih treba da ispunjava pravno lice odnosno preduzetnik za vršenje stručnih poslova u šumarstvu "Službeni list Crne Gore, broj 50/2012" od 01.10.2012.

Preuzimanje
    Stranica: / 1