Pra­vil­nik o programu i načinu polaganja ispita za ovlašćenog unutrašnjeg revizora u javnom sektoru "Službeni list Crne Gore, broj 63/2011" od 28.12.2011.

Preuzimanje
    Stranica: / 8