Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za rekonstrukciju nekategorisanih puteva za prilaz trasi autoputa Bar Boljare, dionica Smokovac- Mateševo "Službeni list Crne Gore, broj 61/2015" od 26.10.2015.

Preuzimanje
    Stranica: / 2