Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična djela "Službeni list Crne Gore, broj 39/2016" od 29.06.2016.

Preuzimanje
    Stranica: / 4