Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o obrazovanju Koordinacionog odbora za reformu lokalne samouprave "Službeni list Crne Gore, broj 19/2011" od 07.04.2011.

Preuzimanje
    Stranica: / 1