Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za izgradnju male hidroelektrane na vodotoku Lještanica na teritoriji Opštine Bijelo Polje "Službeni list Crne Gore, broj 33/2017" od 19.05.2017.

Preuzimanje
    Stranica: / 2