Odluka o izmjenama odluke o bližim uslovima, načinu i postupku isplate garantovanih depozita "Službeni list Crne Gore, broj 66/2012" od 31.12.2012.

Preuzimanje
    Stranica: / 1