Odluka o obrazovanju radne grupe za pripremu pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj Uniji za oblast pravne tekovine Evropske Unije koja se odnosi na Pregovaračko poglavlje 1 - sloboda kretanja robe "Službeni list Crne Gore, broj 15/2013" od 22.03.2013.

Preuzimanje
    Stranica: / 2