Rješenje o određivanju vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za krivično i građansko zakonodavstvo u Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava "Službeni list Crne Gore, broj 42/2022" od 18.04.2022.

Preuzimanje
    Stranica: / 1