Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o ribolovnim zabranima, ograničenjima i mjerama za zaštitu ribljeg fonda "Službeni list Crne Gore, broj 20/1994" od 02.06.1994.

Preuzimanje
    Stranica: / 1