Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju tarife po kojoj se obračunavaju naknade za vršenje usluga koje obavlja Centralna banka Crne Gore "Službeni list Crne Gore, broj 58/2013" od 20.12.2013.

Preuzimanje
    Stranica: / 1