Rjesenje o razrjesenju Odbora direktora Javne zdravstvene ustanove Opsta bolnica Pljevlja "Službeni list Crne Gore, broj 89/2009" od 31.12.2009.

Dokument nije pronadjen.