Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za rekonstrukciju regionalnog puta R-20 Berane - Kalače, dionica Berane – Petnjica, ulaz u Petnjicu "Službeni list Crne Gore, broj 3/2017" od 13.01.2017.

Preuzimanje
    Stranica: / 3