Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obliku, sadržini, načinu popunjavanja i dostavljanja jedinstvenog obrasca izvještaja o obračunatom i plaćenom porezu na dohodak fizičkih lica i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje "Službeni list Crne Gore, broj 20/2022" od 25.02.2022.

Preuzimanje
    Stranica: / 4