Odluka o prenosu prava raspolaganja na nepokretnosti, u svojini Crne Gore, Opštini Danilovgrad, bez naknade, radi ostvarenja javnog interesa - izgradnje prepumpne stanice "Službeni list Crne Gore, broj 65/2017" od 13.10.2017.

Preuzimanje
    Stranica: / 1