Uredba o kategorijama podataka o elektronskim komunikacijama koji se zadržavaju "Službeni list Crne Gore, broj 52/2014" od 16.12.2014.

Preuzimanje
    Stranica: / 3