Odluka o obrazovanju Koordinacionog odbora za koordinaciju, sprovođenje, praćenje i procjenu politika i mjera za sprječavanje i borbu protiv svih vidova nasilja obuhvaćenih konvencijom Savjeta Evrope o sprječavanju i suzbuanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici "Službeni list Crne Gore, broj 36/2017" od 08.06.2017.

Preuzimanje
    Stranica: / 2