Odluka o raskidu ugovora o koncesiji za eksploataciju rječnih nanosa (šljunak i pijesak), na lokaciji „Radovina“ (u dužini od 300m, sa lijeve, desne obale i korita vodotoka, MZ Lješkopolje), vodotok Morača, Glavni grad Podgorica "Službeni list Crne Gore, broj 60/2013" od 27.12.2013.

Preuzimanje
    Stranica: / 2