Odluka o utvrdjivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za rekonstrukciju magistralnog puta Ulcinj - Sukobin, Dionica Raskrsnica Ostros - Sukobin "Službeni list Crne Gore, broj 40/2011" od 08.08.2011.

Preuzimanje
    Stranica: / 14