Odluka o davanju saglasnosti na ugovor o korišćenju morskog dobra za implementaciju i izvođenje infrastrukture "Službeni list Crne Gore, broj 39/2016" od 29.06.2016.

Preuzimanje
    Stranica: / 1