Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za rekonstrukciju magistralnog puta M-2.3 Podgorica-Cetinje-Budva, dionica Brajići-Lapčići "Službeni list Crne Gore, broj 39/2016" od 29.06.2016.

Preuzimanje
    Stranica: / 4