Odluka o dodjeli koncesije za eksploataciju rječnih nanosa (šljunak i pijesak), na lokaciji „Luge I" (od upravne zgrade „Izgradnja" a.d., uzvodno u dužini 1000m iz korita vodotoka, MZ Luge), vodotok Lim, opština Berane "Službeni list Crne Gore, broj 49/2012" od 21.09.2012.

Preuzimanje
    Stranica: / 2