Pravilnik o obrascu i sadrzaju prijave i registra evidencije turistickih usluga koje ukljucuju sportsko-rekreativne i avanturisticke aktivnosti i nacin vodjenja registra "Službeni list Crne Gore, broj 3/2011" od 14.01.2011.

Preuzimanje
    Stranica: / 5