Pravilnik o nacinu ostvarivanja prava na oslobadjanju od placanja akcize i poreza na dodatu vrijednost za diplomatska i konzularna predstavnistva i medjunarodne organizacije "Službeni list Crne Gore, broj 34/2010" od 18.06.2010.

Preuzimanje
    Stranica: / 4