Odluka o visini naknade za rad Komisije za polaganje ispita za sticanje zvanja i ovlašćenja o posebnoj osposobljenosti članova posade broda i jahte "Službeni list Crne Gore, broj 93/2020" od 11.09.2020.

Preuzimanje
    Stranica: / 18