Pravilnik o obliku i sadržini obrazaca za obračun taksi na pristup određenim uslugama od opšteg interesa i za upotrebu duvanskih proizvoda i elektroakustičnih i akustičnih uređaja "Službeni list Crne Gore, broj 35/2012" od 06.07.2012.

Preuzimanje
    Stranica: / 7