Odluka o sadržini i formi zahtjeva za odobrenje za korišćenje numeracije i adresa "Službeni list Crne Gore, broj 3/2012" od 13.01.2012.

Preuzimanje
    Stranica: / 3