Zakon o potvrđivanju Memoranduma o pravnim i sudskim garancijama protiv nezakonite obrade ličnih podataka "Službeni list Crne Gore, broj 6/2013" od 24.07.2013.

Preuzimanje
    Stranica: / 6