Pravilnik o uslovima i načinu izdavanja dozvole za unošenje štetnih organizama, bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom za oglede, naučna istraživanja ili za rad u selekciji bilja "Službeni list Crne Gore, broj 55/2013" od 29.11.2013.

Preuzimanje
    Stranica: / 10