Pravilnik o kriterijumima za utvrdjivanje cijena za obavljanje univerzalne postanske usluge "Službeni list Crne Gore, broj 79/2006" od 26.12.2006.

Preuzimanje
    Stranica: / 2