Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za rekonstrukciju regionalnog puta R-1 Cetinje-Njeguši, od km 2+0000 do km 21+500 "Službeni list Crne Gore, broj 5/2017" od 24.01.2017.

Preuzimanje
    Stranica: / 12