Zakon o finansiranju političkih partija "Službeni list Crne Gore, broj 49/2008" od 15.08.2008.

Preuzimanje
    Stranica: / 8