Naredba o mjerama za sprečavanje unošenja štetnih organizama na bilje, biljne proizvode i objekte pod nadzorom koji se prenose drvenim materijalom za pakovanje porijeklom iz Kine i Bjelorusije* "Službeni list Crne Gore, broj 33/2019" od 14.06.2019.

Preuzimanje
    Stranica: / 4