Odluka o visini parametara za utvrdjivanje naknada za pružanje audiovizuelnih medijskih usluga "Službeni list Crne Gore, broj 55/2015" od 30.09.2015.

Preuzimanje
    Stranica: / 2