Rješenje o izdavanju Licence za rad Fakultetu za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju, organizacionoj jedinici Univerziteta Donja Gorica, sa sjedištem u Podgorici, za obavljanje naučnoistraživačke djelatnosti "Službeni list Crne Gore, broj 38/2013" od 02.08.2013.

Preuzimanje
    Stranica: / 1