Pravilnik o obrascu, sadrzini i nacinu izdavanja odobrenja clanu posade stranog broda za kretanje na podrucju u kojem se luka nalazi "Službeni list Crne Gore, broj 33/2011" od 08.07.2011.

Preuzimanje
    Stranica: / 2