Uredba o izmjeni Uredbe o postupanju carinskog organa sa robom za koju postoji osnovana sumnja da se njome povrjedjuju prava intelektualne svojine "Službeni list Crne Gore, broj 16/2008" od 07.03.2008.

Preuzimanje
    Stranica: / 2