Ugovor o projektovanju i izgradnji autoputa Bar - Boljare dionica Smokovac – Uvač – Mateševo ‑ DESIGN AND BUILD CONTRACT for Bar-Boljare Highway Section: Smokovac – Uvac – Matesevo "Službeni list Crne Gore, broj 54/2014" od 23.12.2014.

Preuzimanje
    Stranica: / 65