Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja evidencija o prikupljenim, obrađenim i korišćenim podacima i međunarodnoj razmjeni podataka "Službeni list Crne Gore, broj 51/2013" od 01.11.2013.

Preuzimanje
    Stranica: / 15