Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi turističke valorizacije poluostrva Luštica u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana „Golf i Donji Radovići Zapad“ "Službeni list Crne Gore, broj 34/2017" od 02.06.2017.

Preuzimanje
    Stranica: / 1