Naredba o dopuni Naredbe o ribolovnim zabranima, ograničenjima i mjerama za zaštitu ribljeg fonda "Službeni list Crne Gore, broj 21/1997" od 25.06.1997.

Preuzimanje
    Stranica: / 1