Odluka o obrazovanju Radne grupe za pripremu pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj Uniji za oblast pravne tekovine Evropske Unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 18 – statistika "Službeni list Crne Gore, broj 32/2013" od 08.07.2013.

Preuzimanje
    Stranica: / 2