Odluka o obrazovanju Radne grupe za pripremu pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj Uniji za oblast pravne tekovine Evropske Unije koja se odnosi na Pregovaračko poglavlje 2 – sloboda kretanja radnika "Službeni list Crne Gore, broj 28/2013" od 14.06.2013.

Preuzimanje
    Stranica: / 2