Odluka o pristupanju izradi izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana Bečići "Službeni list Crne Gore, broj 48/1999" od 15.12.1999.

Preuzimanje
    Stranica: / 2