Odluka o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Državne studije lokacije"Arsenal" - Tivat i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu izmjena i dopuna državne studije lokacije "Službeni list Crne Gore, broj 68/2018" od 19.10.2018.

Preuzimanje
    Stranica: / 1